Communicatietraining schoolleiders


 

Media Affairs geeft training op maat voor schoolleiders en leden van het managementteam. 

 

Free publicity creëren

Een goede reputatie van uw school is waardevol. Het helpt bij de werving van nieuwe leerlingen. Zorgt dat mensen graag bij uw school werken. En bevordert een goede sfeer. Scholen besteden vaak veel tijd en middelen aan het ontwikkelen van kostbare communicatiemiddelen. Maar ook free publicity via media en inzet van online kanalen zijn essentieel. 

 

Hoe interesseer je journalisten voor je school? En wat vertel je ze? Wat doe je om je eigen communicatiekanalen optimaal in te zetten? Met voorbeelden en praktische handvatten laten we scholen zien hoe zij met minimale kosten hun bereik vergroten. 

 

Communicatie na een calamiteit

De kans dat een calamiteit de school treft is niet groot. Toch kunnen ook relatief kleine incidenten escaleren en in de media komen. Zeker omdat juist op een school de verspreiding van nieuws via de sociale media bijna vanzelfsprekend is. Op zo'n moment wordt de school overspoeld met vragen waar de directeur en de medewerkers niet op voorbereid zijn. 

 

Niet reageren is dan niet meer mogelijk. De media winnen dan informatie via andere kanalen in. Via ouders, leerlingen en sociale media. Informatie die niet per se juist is. Dit kan schadelijk zijn voor het imago van de school én voor betrokkenen bij het incident.

 

We leren u niet alleen de pers te woord te staan, maar helpen u ook met het opstellen van een draaiboek voor communicatie bij incidenten. Elke school is uniek, zo ook onze training en het draaiboek. Graag bespreken we uw wensen en mogelijkheden vooraf om onze training en advies op maat te kunnen samenstellen.

Deelnemers en doel


De training is zowel geschikt voor schoolleiders die zelf het woord voeren, als voor leden van het management team en communicatieadviseurs en - medewerkers.

 

Na de training bent u in staat uw school op een passende manier te profileren via sociale, online en redactionele media. U weet wat journalisten interesseert en hoe u hen kunt bereiken. En u bent in staat betekenisvolle, authentieke woordvoering te doen, of anderen daarin te begeleiden. 

 

Bel of mail ons voor meer informatie.