Communicatietraining schoolleiders


In de dagelijkse praktijk zal het niet vaak voorkomen dat een school te maken krijgt met de media. De kans dat een calamiteit de school treft is niet groot. Toch kunnen ook relatief kleine incidenten escaleren en in de media komen. Zeker omdat juist op een school de verspreiding van nieuws via de sociale media bijna vanzelfsprekend is. Op zo'n moment wordt de school overspoeld met vragen waar de directeur en de medewerkers niet op voorbereid zijn. 

 

Niet reageren is dan niet meer mogelijk. De media winnen dan informatie via andere kanalen in. Via ouders, leerlingen en sociale media. Informatie die niet per se juist is. Dit kan schadelijk zijn voor het imago van de school én voor betrokkenen bij het incident.

 

Media Affairs geeft training op maat voor schoolleiders en leden van het managementteam. We leren u niet alleen de pers te woord te staan, maar helpen u ook met het opstellen van een draaiboek voor communicatie bij incidenten. Elke school is uniek, zo ook onze training en het draaiboek. Graag bespreken we uw wensen en mogelijkheden vooraf om onze training en advies op maat te kunnen samenstellen.

Deelnemers


De training is zowel geschikt voor scholleiders die zelf woord voeren, als voor communicatieadviseurs die de schoolleider adviseren. Na de training bent u in staat betekenisvolle, authentieke woordvoering te doen, of anderen daarin te begeleiden. Bel of mail ons voor meer informatie.